çatdırma

çatdırma
«Çatdırmaq»dan f. is.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • təkmil — ə. 1) kamala çatdırma, təkmilləşdirmə; 2) bitirmə, sona çatdırma …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • iblağ — ə. yetişdirmə, çatdırma …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • ikmal — ə. tamamlama, təkmilləşdirmə, bitirmə. İkmalitəhsil təhsili axıra çatdırma, məktəbi bitirmə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • istikmal — ə. 1) bitirmə, tamamlama, əyər əskiyini düzəltmə; 2) nöqsansız, mükəmməl olma; 3) bir işi tamamilə başa çatdırma …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • itmam — ə. axıra çatdırma, tamamlama, sona yetirmə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • teyy — ə. 1) sarıma, bükmə; 2) kəsmə; 3) keçib başa çatdırma; keçmə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • təbliğ — ə. † 1) yetişdirmə, çatdırma, yetirmə (xəbəri, sözü və s.); 2) bax: təbliğat …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • tərbi’ — ə. 1) dördə çatdırma, dörd etmə; 2) dördə bölmə; 3) eni və uzunu eyni olan; kvadrat; 4) bir ədədi öz özünə vurma; 5) göydəki Ayın bir və ya üç həftəlik olması; 6) bir qitə şeirin hər misrasına üç və ya hər beytinə iki misra artıraraq onu dördlük… …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • təsdis — ə. 1) altıya çatdırma, altı etmə; altıya bölmə; 2) bir şeyi altıkünclü və ya altıdilli etmə; 3) bir qitə şeirin hər bəndinə iki beyt əlavə edib onu altımisralı formaya salma; bu formada yazılmış şeir; müsəddəs altılıq …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • təslis — ə. 1) üçə çatdırma; üçləşdirmə; 2) üçə bölmə; 3) xristian dinində: Allaha, Məryəmə və İsaya etiqad etmə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”